Καθηγητές

Meet Our teachers

<<Η Καρδιά Του Φροντιστηρίου Μας !>>

Γνωρίστε Τους Καθηγητές Μας!

 • Στο σχολείο μας διδάσκουν πτυχιούχοι καθηγητές με Πανεπιστημιακή μόρφωση και πολύχρονη εμπειρία και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους σε ειδικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Η υπεύθυνη σπουδών του κέντρου Ευαγγελία Ντόντου είναι Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας & Γλωσσολογίας, διδάσκει και η ίδια Αγγλικά από το 1998 και παράλληλα φροντίζει να ενημερώνεται για τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σε ειδικά σεμινάρια.

  Φροντίζει να έχει άμεση επαφή με όλους τους μαθητές του σχολείου και για αυτό σπάνια βρίσκεται στο γραφείο της αλλά είναι μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας κοντά στους μαθητές της.

Καλώς ήρθατε, γνωρίστε την ομάδα καθηγητών μας :

 • person_01_v01

  Michael Novitzky

 • person_02_v01

  Anna Jessica Smith

 • person_03_v01

  Steve Williams

Στο Φροντιστήριο Μας :

 • eltons_english_language_professionals_on_building_a_business

 • Η εκπαιδευτική εμπειρία των καθηγητών μας σε συνδυασμό με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούμε προσφέρουν μια σημαντική καινοτομία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Η Επικοινωνιακή Μάθηση (Communicative Learning) αποτελεί τη βάση των εκπαιδευτικών μεθόδων που ακολουθούμε. Ο μαθητής μαθαίνει πρώτα να επικοινωνεί και έπειτα να γράφει και να διαβάζει, όπως γίνεται με τη μητρική του γλώσσα.

  Επίσης, από πολύ νωρίς εισάγουμε στο πρόγραμμα τη γραμματική και την έκθεση έτσι ώστε από την αρχή οι μαθητές να θέσουν γερές βάσεις στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.Κυρίως όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε να κάνουμε με την πιο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που είναι οι νέοι και τα παιδιά. Για αυτό λοιπόν η φράση «μαθαίνω ευχάριστα» χαρακτηρίζει απόλυτα τις μεθόδους που ακολουθούμε και εγγυάται την καλύτερη απόδοση του μαθητή.

Συνεργαζόμενοι Φορείς :

 • palso

 • uoc

 • belt

 • iebook

 • hau